Denizciliğin otuz bin yıllık tarihi geçmişi var

0
244

Denizciliğin otuz bin yıllık bir tarihi olduğundan bahsedilir. Fakat ilk gemiler mavnadan ve kayıktan daha ilkel şeylerdir.

Bunların ağaç kütüklerinden veyahut şişirilmiş hayvan derilerinden yapıldığı tahmin edilmektedir. Sümerler ve eski Mısır medeniyetlerinde ise derilerle kaplanmış söğütlerden yapılan gemilerin ziftle kalafatlandığı hakkında bir takım deliller vardır. Nuh`un gemisi de bunlardan sonraki devirlere tesadüf eden bir tekamül mahsulüdür.

Kızıl Denizdeki gemiler ehramlardan çok eskidir. Akdeniz`le Basra Körfezi`nde de Miladdan önce 7000 tarihinde gemiler bulunduğundan bahsedilir. Bunların çoğu balıkçı gemileri ve bazıları da ticaret yahut korsanlık vasıtalarıdır. Bu eski gemilerin hareket yolları umumiyetle sahil boylarıdır. Şiddetli fırtınalarda bunlar günlerce hareketsiz kalacak kadar iptidai şeylerdir.

O zamanlar yelken bilinmediği için, bu ilk gemilerin hepsi küreklidir. Yelkenin keşfi denizcilik tarihinde büyük bir inkılap sayılabilir.
(Tarihi Hakikatler, 2. cilt-İsmail Hami Danışmend-sayfa:481-482)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here