İstanbul Deniz Ticaret Odası – İMEAK Deniz Turizmi Çalışma Grubu

0
265

Denizde deniz araçları ile yapılan, turizm amaçlı meslek faaliyetleri ile, onu doğrudan destekleyen diğer meslek faaliyetleri deniz turizmi olarak tanımlanmaktadır.

Üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye’de Deniz Turizmi, talebin en yüksek olduğu turizm dallarından birisidir.

Deniz Turizmi özetle aşağıdaki 2 bileşenden oluşmaktadır.​

Deniz Turizmi 2 bileşenden oluşmaktadır

Ülkemizde Deniz Turizmi gelirleri, genel turizm gelirlerinin yaklaşık %20’sini oluşturmaktadır.

Deniz Turizmi alanında kamuya ve sektöre karşı en ilgili ve yetkili kuruluş, yasayla belirlenen sorumlulukları çerçevesinde Deniz Ticaret Odası’dır.

Yine çok eski yıllarda başlayan dalış turizmi, teknolojik gelişmeye paralel olarak su üstü sporlarının da eklenmesiyle önemli bir turizm sektörü haline gelmiştir. Günübirlik teknelerimiz ise, özellikle turizm merkezlerimizde sayıları binlerle ifade edilen bir filo oluşturmuştur.

Tüm bu sektörlerimizin, özellikle Antalya, Muğla (Fethiye, Marmaris, Bodrum) ve İzmir sahil şeridinde hızla gelişimi sonucunda yürürlükteki Yat Turizmi Yönetmeliği’nin sektörün ihtiyaçlarına cevap veremeyecek hale gelmesi sebebiyle Deniz Turizmi Sektörü, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile işbirliği içinde hazırlamış olduğu 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun Deniz Turizmi ile ilgili maddelerinde yapılması istenen değişiklik taslağı 13 Ocak 2007 Tarihli Resmi Gazete’de Yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Turizm Teşvik Kanunu İle;​

1- “Yat Turizmi” olan sektörün adı “Deniz Turizmi” olarak değişmiş ve genişlemiştir.

2- “Kruvaziyer Gemileri” ve “Kruvaziyer Limanları” kanun kapsamına alınmıştır.

3- “Günübirlik Gezi Tekneciliği” Kanun kapsamına girmiştir.

4- Yabancı bayraklı yatların (kruvaziyer gemilerin) karasularımızda kalma süreleri 2 yıldan 5 yıla çıkartılmıştır.​

4/8/1983 Tarih ve 18125 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yat Turizmi Yönetmeliği” günümüzde Deniz Turizmi’nin hızlı gelişimi ve meslek dallarının çeşitlenmesi ve bahsekonu Turizm Teşvik Kanununun değişmesi sonucu yetersiz kalması sebebiyle Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda diğer kamu ve sektör temsilcileri ve Odamızca “Deniz Turizmi Yönetmelik Taslağı” çalışmaları tamamlanarak “Deniz Turizmi Yönetmeliği 24.07.2009 Tarih ve 27298 (Asıl) Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Örgütlenme

Deniz Turizmi Sektörü, 1982 yılında Türkiye genelinde kurulan İstanbul, Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası bünyesinde örgütlenmiş;

Sektörün gelişimine paralel olarak, 1986 yılında Antalya Şubesi , 1987 yılında İskenderun Şubesi , 1988 yılında İzmir Şubesi , 1990 yılında Deniz Ticaret Odası Muğla Şubesi olarak Bodrum’da faaliyete geçmiş olup, Muğla Bodrum merkezden ayrılarak; 1996 yılında Marmaris , 1998 yılında Fethiye, Şubeleri kurulmuştur. Son olarak 2003 yılında Batı Karadeniz Ereğli Şubesi kurulmuştur. Ayrıca DTO bünyesinde Yat İşletmeleri (7145), Marina İşletmeleri (7194), Sualtı ve Suüstü Sporları (7198) Meslek Komiteleri oluşturulmuş, 14 Ocak 2008 tarihinde yayınlanan Odalarda Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi (NACE Rev.2) uyarınca İMEAK Deniz Ticaret Odası üyelerinin 6 haneli NACE kodları belirlenerek, Odamız Meslek Grupları yeniden yapılandırılmıştır.

Bu çerçevede İMEAK DTO bünyesinde Deniz Turizmi Sektörü ile ilgili Meslek Komiteleri;

14 No’lu Hernevi Yolcu Taşımacılığı ve Turistik Amaçlı Gezi İşletmeciliği ,

38 No’lu Yat İşletmeciliği ,

39 No’lu Gezi Tekneleri İşletmeciliği,

45 No’lu Marina İşletmeciliği ,

46 No’lu Dalış Turizmi,

48 No’lu Su Üstü Aktiviteleri Hizmetleri,

şeklinde yeniden düzenlenerek, ilgili meslek komitesi sayısı beşe çıkartılmıştır.

Deniz Turizmi Çalışma Grubu

90’lı yıllardan itibaren, öncelikle yat turizminin müteakiben de diğer deniz turizm unsurlarının ülke ekonomisine yaptığı katkılar göz ününe alınarak ve bu konudaki sorun , çözüm ve ihtiyaçlara daha güçlü bir platformda karar verme ilkesiyle Deniz Turizminin ağırlıkta olduğu Şubelerin ve Meslek Komiteleri’nin Başkanları’nın ve iştirakleriyle Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı’nın yönetiminde “Deniz Turizmi Çalışma Grubu” kurulmasına karar verilmiştir.

Deniz Ticaret Odası bünyesinde yapılanan Deniz Turizmi Çalışma Grubu, Yönetim Kurulu Başkanlığımızın onayı ile 20 Aralık 2000 tarihinde çalışmalarına başlamıştır. Deniz Turizmi Çalışma Grubu; Merkez, Antalya, Bodrum, Fethiye, İzmir ve Marmaris Şube Başkanları ile Yat İşletmeleri, Marina İşletmeleri, Sualtı ve Suüstü Sporları Meslek Komiteleri Başkanlarından oluşmaktadır. Deniz Turizmi Çalışma Grubu, Deniz Ticaret Odası adına Deniz Turizmini etkin bir şekilde temsil etmektedir.

DENİZ TURİZMİ ÇALIŞMA GRUBU ​

Doğal Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı Sn.Metin KALKAVAN

Dönem Başkanı İMEAK DTO Antalya Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Sn.B.İnanç KENDİROĞLU

Yönetim Kurulu Üyesi Sn.M.Faruk OKUYUCU

Yönetim Kurulu Başkanı DTCG Danışmanı İzmir Şubesi Meclis Başkanı Sn.Geza DOLOGH

Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Turizmi Danışmanı Sn.Kpt.Yılmaz DAĞCI

İMEAK DTO Bodrum Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Sn.Gündüz NALBANTOĞLU

İMEAK DTO Fethiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Sn.Şaban ARIKAN

İMEAK DTO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Sn.Yusuf ÖZTÜRK

İMEAK DTO Marmaris Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Sn.Hasan MENGİ

İMEAK DTO Kdz.Ereğli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Sn. İrfan ERDEM

İMEAK DTO İskenderun Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yrd.Sn.Mahmut BİLEN

Hernevi Yol.Taş ve Turistik Amaçlı Gemi İşletmeciliği Mes.Komt.Bşk.Yrd.Barbaros METE

Yat İşletmeciliği Meslek Komitesi Başkanı Sn.Hasan TUNÇ KURTLUOĞLU

Gezi Tekneleri İşletmeciliği Meslek Komitesi Başkanı Sn. Çetin TAŞKENT

Marina İşletmeciliği Meslek Komitesi Başkanı Sn.Nejat ECE

Dalış Turizmi ve Suüstü Aktiviteleri Hizmetleri Meslek Komitesi Sn.Barış GÜNTEKİN

DTCG Kruvaziyer Turizm Temsilcisi Sn. Saadettin BÜLBÜL

Deniz Turizmi ve Deniz Kaynakları Birimi Yetkilisi Sn.İpek BAYRAKTAR SAPMAZ

Deniz Turizmi Çalışma Grubu 2018 Dönem Başkanlığını İMEAK DTO Antalya Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Sn.B.İnanç KENDİROĞLU tarafından yürütülmektedir.

Deniz Turizmi Çalışma Grubu’nun en belirgin başarısı, Denizcilik Sektörü içinde ve değişik platformlarda yeterince dile getirilemeyen ve özellikle Kamu sektöründe hiç yer bulamamış “Deniz Turizmi” kavramını tanımlamak ve yerleştirmek olmuştur.

Özellikle son dönemlerde ilgili Bakanlıklar ve Müsteşarlıklar nezdinde gerçekleştirilen toplantılarda Deniz Turizmi kavramı, Türkiye turizminin en önemli yapıtaşlarından biri olarak kabul edilmiş olup, Deniz Ticaret Odası Deniz Turizmi Sektöründe yetkili kuruluş olmuştur.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here